• A lényeg: a játék öröme
  • Reggeli információs magazin
  • Ma reggel
  • Duna TV 
  • Magyar Hírlap
  • Eurocities Európai Innovációs Díj, és főbb kitüntetések
  • Szelevényi dohánykísérletek
  • WHO is WHO
  • Emberek – Tűnődés tegnapról és máról