Támogató javaslat

Dr. Erent Gábor kitüntetéséhez

A vidék felemelkedése, modernizációja, polgárosodása olyan  jelentoséggel bíró fogalmak, amelyek az ország szempontjából hosszútávon  meghatározóak Az értelmiség történelmi kötelessége ezekért tenni, e fogalmakat  tartalommal megtölteni.

Dr. Erent Gábor urat régóta jól ismerem személyesen. Meggyozodéssel  állítom: egyike azon személyeknek, aki – felismerve korunk kihívásait – tudását,  értékrendjét, sokszínu tevékenységét, szervezo erejét és képességét értelmiségi  kötelezettsége betöltésének érdekében használja. Eddigi pályafutása is ezt bizonyítja..

Erent Gábor nagy erőfeszítéssel dolgozik egy olyan ágazatért, amelynek  jelentősége Magyarországon meghatározó. Tévékenysége hiánypótló: az általa  több év alatt kiépített nonprofit mezogazdasági biztosító egyesületek hálózata a  termelők védelme érdekében működik. A korszeru demokrácia jegyeit magában  hordozó, a szövetkezés ma is korszeru eszméjét a gyakorlatban megvalósító  hálózat választ kínál és ad mind a piac kihívásaira, mind az agrárszférában  jelentős kockázati tényezonek számító, természeti csapások következtében  keletkező károk enyhítésére.

Erent Gábor példamutatóan szervezi a hálózat létalapját jelento pénzügyijogi-közgazdasági környezeti hátteret. A biztosítási törvény tárgyalásakor a  Mezőgazdasági bizottságnak tett javaslata teremtette meg a nonprofit  egyesületek további kedvező fejlődésének és működési feltételeinek lehetoségét.  A javaslat jelentőségét mutatja, hogy a bízottság azt egyhangúan támogatta és szavazta meg.

Erent Gábor sokat tett és tesz a gazdasági szempontból rendkívül jelentős kétpólusú dohányfermentálás megteremtése érdekében is. E területen kifejtett válságmenedzselo, a privatizációt elokészíto tevékenysége figyelemre méltó, hiszen munkáját itt is nehéz körülmények között végzi. Jószívvel ajánlom és támogatom dr. Erent Gábor felterjesztését a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjével történő kitüntetésére.

Budapest, 1997. április 15.

Dr. Orosz Sándor
az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának elnöke

Javaslat dr. Erent Gábor kitüntetésére

Polgárosodás és modernizáció: az ország jövője szempontjából c két kulcsfontosságú fogalom tartalommal való megtöltése elképzelhetetlen a vidék felemelkedése nélkül. A vidéken élok azonban csak akkor adhatják a modern és polgárosodott Magyarország eros társadalmi bázisát, ha a magyar értelmiség felismeri teendoit e folyamatok kiteljesedésének megvalósításában, stratégiai, integráló, sokrétu tevékenységét ezek megvalósítása érdekében kifejti. Ajánlottam, Dr. Erent Gábor egyike a magyar érlelmiség ezen egyéniségeinek. Munkásságát, személyét 1980 óta, még a Mezogazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumból munkája alapján ismerem. Tevékenységét végigkíséri az újat keresés, a vidék fejlodésének, a polgárosodás, az önigazgatás erosítésének tudatos segítése. Már 1981-ben, az akkori MÉM Üzemgazdasági Osztályán – a Pénzügyminisztériummal együttmuködve – elindította hét mezogazdasági szövetkezetben a kísérleti jövedelem- és keresetszabályozás bevezetését (fejlesztésfogyasztás arányának tartásához, bruttó jövedelem-hozzáadott érték változásához, a nyereség tömegétol, valamint az egyéni jövedelmek alakulásától függo szabályozás). A közgazdasági-pénzügyi, belso szervezeti és irányítási rendszerek átalakításának eredményeit tapasztalva újabb 92 mezogazdasági vállalatnál folytatódtak a kísérletek. Ezek a közgazdasági szabályozás folyamatos változtatásával már akkor fontos lépéseket jelentettek a piacgazdaság kiépítésében. A kísérletek eredményesen bizonyították, hogy a bázisszemlélettel szemben a teljesítménnyel összhangban lévo anyagi ösztönzésnek és a humán szempontoknak meghatározó szerepe van.

Erent Gábor szorgalmazta a háztáji és kisegíto gazdaságok, ipari és szolgáltató egységek szervezeti, muködési önállóságát, az emberi teljesítményen alapuló erkölcsi, anyagi elismerés kiteljesítését. 1988-tót a pénzügyi, biztosítási, szervezési feladatokat koordinálva dolgozott a hitelszövetkezetek kialakításán, majd 190-ben a monopolhelyzet feloldása és a termelok számára jóval kedvezobb, általuk jobban finanszírozhatóbb biztosítási lehetoségek megteremtése érdekéhen, a vidék biztosítási gondjainak megoldására, tárgyalásokat kezdett Brüsszelben a belga Parasztszövetség biztosítójával. az ABB- vel. Munkája nyomán kezdte meg muködését az Argosz Biztosító Rt. 199? oszén, a monopolhelyzetet megtörve. A nehezen biztosítható károk esetében – látva a termelok nagyfokú kiszolgáltatottságát – felépítette a nonprofit biztosítási egyesületek hálózatát. Ez a termelok, szövetkezok “saját biztosító társasága” egyesületi formában a növénytermesztés, állattenyésztés, erdo- és vadgazdálkodás területén- A hálózat ötödik éve sikeresen muködik, folyamatosan bovül és erosödik. Jelenleg 21 nonprofit egyesület dolgozik, közel 10 milliárd forint értéket védve. Erent Gábor hozzájárult a muködés kedvezo törvényi feltételeinek kialakításához is. A biztosítási törvény megalkotásának folyamatában javaslatai alapján készült el az a hat parlamenti párt által egyhangúan támogatott módosító javaslat, mely az eredeti elképzeléssel ellentétben továbbra is kedvezo feltételeket biztosít a nonprofit szakosított biztosító egyesületek alapításához (biztonsági és organizációs tokeszükséglet stb.), lehetové téve ezzel a vidéken élok önszervezodését a jövőben is.

A működő biztosító egyesületi hálózat példaértéku a szövetkezés, az egymást kölcsönösen segítő összefogás, a szolidaritás elvei megvalósulása szempontjából, melyek fontos elofeltételei a vidék polgárosodásának. 1996. decemberében – az összefogást erosítendo – segítségével megalakult e szervezetek érdekképviselete, a Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetsége (MANBESZ). Erent Gábor munkája nyomán e szervezetek kiépítésekor, a jogi- közgazdaságipénzügyi szabályozórendszer tudatos alakítása során a vidéken élok érdekében az államigazgatási szervek, parlamenti pártok, érdekképviseletek olyan összefogása valósult meg, amely követendo példa lehet a gazdaság valamennyi szereploje számára. E munka értékelésekor, a vidék biztosítási gondjainak megoldásakor ne felejtsük el, hogy a Magyarországon muködo biztosítók 1996-os árbevétele meghaladta a 160 milliárd forintot. Integráns személyisége jelentos szerepet játszik a magyar agrárirányítás szervezetrendszerének átalakításában, korszerusítésében is. A Budapesti Agrárkamara alelnökeként végzett tevékenysége nagymértékben hozzájárul a szervezett agrobiznisz egyik télfontosságú elemének, az állami irányítás és a ternelo-feldolgozó szféra között fontos közvetíto szerepet játszó agrárkamarai rendszernek a kialakításához. Szemlélete és munkássága révén vallja, hogy a kultúrának erosödnie kell mind az üzleti, mind pedig mindennapi éltünkben. Mintegy 150 cikke, tanulmánya, jegyzete tanúskodik errol. Már 1985-ben Nívódíjat kapott a dr. Gönczi Iván és az általa szerkesztett “Mezogazdasági szervezéselmélet” c. nemzetközi tanulmánykötet. De sokoldalúságát jellemzi a századfordulóról, a magyar szecesszióról írt cikksorozata is.

Rendszeresen dolgozott és dolgozik különbözo kutatási területeken (MTA, egyetemi muhelyek, kutatóintézetek). Folyamatosan eloadásokat tart és államvizsgáztat egyetemeken. 1990 óta a Parlament több bizottságának szakértoje. 1990-tol a Magyar Agrárközgazdasági Egyesület titkára, az elnökség tagja. Szélesköru, integráns munkásságát több miniszteri kitüntetéssel honorálták. De emberi magatartását, önzetlenségét és segítokészségét példázza az is, hogy élete kockáztatásával több ember életét megmentette, mely tettéért életmento érdemérmet kapott. Erent Gábornak a vidék felemelkedése, a polgárosodás érdekében végzett sokrétu, eredményes, integráló munkáját elismerendo oszintén és jószívvel ajánlom a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje odaítélését.

Budapest, 1997. január 31.

Dr. Bálint Csaba
a Budapesti Agrárkamara elnöke

ERENT GÁBOR

ISKOLÁI  

1975: A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem – erdomérnöki kar 

1980: GATE – pénzügyi-számviteli szak 

1982: Közgazdasági, pénzügyi, szervezési doktorátus 

1990: ELTE – politikatudományi kar 

1998: Skull Kommunikációs Iskola felsofokú PR-képzés 

MUNKAHELYEK 

1975: Budavidéki Állami Gazdaság – muszaki vezető 

1976: Szervezőintézetnél vezetés- és termelésszervező 

1978: Mezogazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium – minisztériumi tisztviselo 

1984 – 1990: TOT, NOSZ fotanácsos titkárság vezető

1990: Argosz Biztosító Rt. – ügyvezeto igazgató (hálózati, kommunikációs)

1999-2002: Szerencsejáték Rt. – stratégiai, kommunikációs vezérigazgató-helyettes 

TÁRSADALMI TISZTSÉGEK, FELADATOK  

1990-től: országgyűlési szakértő 

1990-től: Magyar Agrárközgazdasági Egyesület titkár

1993-tól: Dofer Rt. elnök

1994-tol: kamarai általános alelnök 

1998-tól: parlamenti alelnöki tanácsadó 

1998-tól: Budapesti Vállalkozásfejlesztési központ FB elnök

1999-től: Manbesz tiszteletbeli elnök (nonprofit biztosítási érdekképviselet) 

1999-től: elnökség tag (Gazdálkodási Tudományos Társaság) 

JELENTŐSEBB KITÜNTETÉSEK 

1982: Kíváló Munkáért Miniszteri Kitüntetés

1984: Honvédelmi Érdemérem

1986: Életmentő Érdemérem (államfő)

1988: Kíváló Szövetkezeti Munkáért

1990: Mezőgazdaság Fejlesztéséért

1997: Magyar Köztársasági Érdemrend (államfő)

1997: Nimród Érdemérem

1999: KBC Kitüntetés 

2000: Sajtómunka Segítéséért

2002 EUROCITIES Díj és 1986 Nívódíj (közös)