PÉNZÜGYI SZEMLE

XL.11. évfolyam 5. szám 
Főszerkesztő: DR. SZAMEK TAMÁS

E SZÁM A TANÁCSADÓ TESTÜLET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KÉSZÜLT*

E szám szerzői:

DR. ERENT GÁBOR, az ARGOSZ Biztosítóí Rt. ügyvezető igazgatója, a Budapesti Agrárkamara alelnöke; 

DR. GANTNER PÉTER, az Állami Számvevőszék főtanácsosa; 

PAP ZOLTÁN, a stockholmi Magyar Kereskedelmi Kirendeltség tanácsosa; 

CSÍK ISTVÁN újságíró

DR. MEDGYESSY PÉTER, pénzügyminiszter; 

PAPP GYULA GÁBOR, Velence Nagyközségi Önkormányzatának jegyzője; 

DR. REKE BARNABÁS, a Pannon Agrártudományi Egyetem adjunktusa, tanszékvezető helyettes; 

DR. SZÉKÁCS ANNA, a Pénzügyminisztérium miniszteri biztosa; 

DR. OSMAN PÉTER kandidátus, az Állami Pénz- ésTőkepiaci Felügyelet munkatársa;

Szerkesztőség: Budapest V., József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481
Telefon: 327-2246, 118-2066. Telefon/Fax: 327-2428
Megjelenik minden hónapban!
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Gyakorlat és tanácsadás

MEZŐGAZDASÁGI NONPROFIT BIZTOSÍTÁSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE

dr. ERENT GÁBOR

Írta: Bálint Csaba
dr. Erent Gábor
dr. Gönczi Iván
dr. Kalocsay Ferenc
dr. Karl-Diether Gussek
Vladimir Pilisek
Tardos Márton

A mű szerkesztésében lcözreműködött:
dr. Erent Gábor

Fordította: dr. Kovács Gábor (a 4. tanulmányt),
dr. Kovács Gáborné (az 5. tanulmányt)

Lektorálta: Horváth Iván dr. Udvari László © dr. Gönczi Iván örököse,
1985 © Hungarian translation dr. Kovács Gábor, dr. Kovács Gáborné, 1985